Телефон за приемане на заявки: 0879 488 739

* Работно време: 10.00 - 18.00 ч.;

** Работни дни: Понеделник - Петък; 

*** Издаване фактури: Да;

**** Заплащане: В брой, след приключване на диагностиката;

***** Работим с по-голямата част от застрахователните компании в България и ако имате валидна застрахователна полица те ще покрият разхода Ви по установяване и отстраняване на проблема (теча).